Szukaj
?
 
 
 
Zameldowanie
 
 
 

Niezbednymi dokumentami do zameldowania jest dowód osobisty oraz Ksiażeczka Wojskowa w przypadku studentów

Każdy mieszkaniec zgodnie z ustawą o ewidencji ludności musi zgłosić właściwemu organowi (Urząd Miasta, ul. J. K. Branickiego 3/5 pokój 19) pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w terminie 4 dni od dnia zamieszkania. Zameldowania może również dokonać pracownik administracji na wniosek mieszkańca.

Studenci zagraniczni mają obowiązek po zameldowaniu się w Urzędzie Miasta złożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim celem uzyskania Karty czasowego pobytu zgodnego z okresem na jaki przyjechali w ramach programu międzynarodowego.