Szukaj
?
 
 
 
Nauka i badania - ogłoszenia
 
 
 
Komunikat
 
Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zakończone prace nad wdrożeniem systemu informatycznego umożliwiającego składanie wniosków przez internet. Wnioski o finansowanie projektów badawczych własnych, habilitacyjnych i promotorskich (najbliższy termin składania wniosków do Działu Nauki - 25 stycznia 2008 r.) należy składać za pośrednictwem internetu. System ten obwiązuje również wnioski badawcze rozwojowe. Program dostępny jest pod adresem http://opi.org.pl Utrzymana jest również wersja pisemna (2 egzemplarze, w tym 1 egz. Działu Nauki) stanowiąca komputerowy wydruk aplikacji składanej przez internet. Pytania o charakterze technicznym dotyczące programu należy kierować do Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie tel. (022) 825 88 39, (022) 825 15 46.

Prorektor ds. Nauki PB