Szukaj
?
 
 
 
Nauka i badania - ogłoszenia
 
 
 
Komunikat
 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2008 r. do oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich będą uwzględniane wyłącznie publikacje w czasopismach objętych wykazem, ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonym na stronie internetowej http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/50/91/50910/20090505_ujednolicony_wykaz_czasopism_punktowanych.xls
Wykaz zawiera czasopisma z przypisaną im liczbą punktów.

Przypominam, że każda publikacja powinna posiadać afiliację jednostki zatrudniającej pracownika.

Prorektor ds. Nauki PB
W celu wyszukiwania fraz w tekście proszę używać opcji Edit->Find (Ctrl-F) w programie Adobe Reader, lub korzystać z pola tekstowego wyszukiwarki (zazwyczaj oznaczonego napisem Find) w pasku narzędziowym tuż nad otwartym dokumentem.