Szukaj
?
 
 
 
Strona Główna
 
 
feed
Spotkanie ekspertów 7. Programu Ramowego w Brukseli, 18 czerwca 2007 r.

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Politechniki Białostockiej 2006/2007, Bal Sportowca PB, 15 czerwca 2007 r.

Rektor Politechniki Białostockiej bierze udział w Seminarium Zarządzania Szkolnictwem Wyższym w Izraelu, 21.06 – 3.07. 2007 r.

 
 
 
Ogólnopolski konkurs graficzny na projekt znaku promocyjnego Politechniki Białostockiej

 
 
 
Spotkanie JM Rektora PB prof. Joanicjusza Nazarko z adiunktami, 12 czerwca 2007 r.

Konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej

Konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju”

Inżynierowie z Ameryki Północnej zapraszają studentów kierunków technicznych na studia i praktyki