Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykaz olimpiad stopnia centralnego rekrutacja
 
 
 
WYKAZ OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO
 

Nazwa olimpiady

1. Astronomiczna
2. Biologiczna
3. Chemiczna
4. Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra"
5. Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna
6. Fizyczna
7. Geograficzna
8. Informatyczna
9. Innowacji Technicznych
10. Języka Angielskiego
11. Języka Niemieckiego
12. Języka Rosyjskiego
13. Literatury i Języka Polskiego
14. Matematyczna
15. Nautologiczna
16. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
17. Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego
18. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
19. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
20. Przedsiębiorczości
21. Wiedzy Ekologicznej
22. Wiedzy Ekonomicznej
23. Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
24. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
25. Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk)
26. Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin)
27. Wiedzy o Wynalazczości
28. Wiedzy Technicznej