Szukaj
?
 
 
 
Telewizja HD PlatonTV
 
 
 

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych z wydarzeń akademickich, konferencji, warsztatów, badań naukowych, a także transmisji on-line, realizowanych przez Naukową Interaktywną Telewizję HD PlatonTV.

Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV to nowe medium internetowe, które powstało na Politechnice Białostockiej, w ramach ogólnopolskiego projektu PLATON, realizowanego przez 21 krajowych jednostek MAN i KDM (w tym Miejską Sieć Komputerową BIAMAN).

Zadaniem telewizji jest promocja edukacyjnego potencjału Białegostoku, produkcja materiałów audiowizualnych o tematyce naukowej. W ramach projektu PLATON realizowane są także usługi: wideokonferencji, eduroam – bezpiecznego dostępu do internetu w każdym akademickim mieście w kraju i za granicą, powszechnej archiwizacji, obliczeń kampusowych.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszych testowych realizacji na portalu http://tv.biaman.pl/