Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia
 
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) II STOPNIA
 

Kierunek studiów

Wydział

Zasady rekrutacji

architektura krajobrazu

WBiIŚ

w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen
  • ze studiów

automatyka i robotyka

WM

budownictwo

WBiIŚ

elektronika i telekomunikacja

WE

elektrotechnika

gospodarka przestrzenna

WBiIŚ

informatyka

WI

inżynieria środowiska

WiIŚ

matematyka

WI

mechanika i budowa maszyn

WM

ochrona środowiska

WBiIŚ

w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

turystyka i rekreacja

WZ

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji