Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia dla kandydatów
 
 
 
Kandydaci zakwalifikowani – studia I stopnia (I TURA)
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia I stopnia zobowiązani są dostarczyć do 22 września 2012 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania (Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych).

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studióworaz rezygnacją z udziału w kolejnej turze kwalifikacji(w przypadku kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci, którzy:

  • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
  • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),
  • chcą wziąć udział w kolejnej turze kwalifikacji, aby zakwalifikować się na kierunek o priorytecie wyższym

muszą zadeklarować w systemie IRK chęć udziału w kolejnej turze kwalifikacji (do 22 września 2012 roku).