Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna
 
 
 
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
 


Wydział

Kierunek

Specjalność

Rodzaj i tryb studiów

Architektury

architektura i urbanistyka

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne

architektura wnętrz

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne

grafika

projektowanie graficzne

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

architektura krajobrazu

kształtowanie terenów zieleni

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

projektowanie i urządzanie krajobrazu

II stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne

budownictwo

konstrukcje budowlane

I stopnia stacjonarne

budownictwo drogowe

realizacja i eksploatacja budynków

inżynieria lądowa

I stopnia niestacjonarne

budownictwo komunikacyjne

II stopnia stacjonarne

realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych

konstrukcje budowlane i inżynierskie

budownictwo komunikacyjne

II stopnia niestacjonarne

realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych

konstrukcje budowlane i inżynierskie

gospodarka przestrzenna

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

II stopnia stacjonarne

planowanie terenów otwartych

gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

II stopnia niestacjonarne

planowanie terenów otwartych

inżynieria środowiska

urządzenia i instalacje sanitarne

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

ogrzewnictwo i wentylacje

II stopnia stacjonarne

wodociągi i kanalizacje

sieci i systemy sanitarne

II stopnia niestacjonarne

ochrona środowiska

systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

ekoinżynieria

II stopnia stacjonarne

kształtowanie środowiska

kształtowanie środowiska

II stopnia niestacjonarne

Elektryczny

elektronika i telekomunikacja

aparatura elektroniczna

I stopnia stacjonarne

teleinformatyka i optoelektronika

aparatura elektroniczna

I stopnia niestacjonarne

aparatura elektroniczna

II stopnia stacjonarne

teleinformatyka

aparatura elektroniczna

II stopnia niestacjonarne

teleinformatyka

elektrotechnika

automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa

I stopnia stacjonarne

elektroenergetyka i technika świetlna

inżynieria elektryczna

I stopnia niestacjonarne

automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa

II stopnia stacjonarne

elektroenergetyka i technika świetlna

II stopnia niestacjonarne

energetyka

inżynieria wytwarzania i przesyłu energii

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

Informatyki

informatyka

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

systemy aplikacyjne

II stopnia stacjonarne

informatyka i finanse

inteligentne technologie internetowe

inżynieria oprogramowania

systemy informatyczne

II stopnia niestacjonarne


matematyka

matematyczne metody informatyki

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

matematyka stosowana

II stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne

Mechaniczny

automatyka i robotyka

roboty mobilne

I stopnia stacjonarne

automatyzacja i informatyzacja procesów

roboty mobilne

I stopnia niestacjonarne

automatyzacja i informatyzacja procesów

automatyka przemysłowa

II stopnia stacjonarne

systemy informatyczne

bezpilotowe obiekty latające

automatyka przemysłowa

II stopnia niestacjonarne

systemy informatyczne

bezpilotowe obiekty latające

edukacja techniczno – informatyczna

techniki informatyczne i multimedialne

I stopnia stacjonarne

techniki automatyzacji

techniki informatyczne i multimedialne

I stopnia niestacjonarne

techniki automatyzacji

inżynieria biomedyczna

inżynieria rehabilitacyjna

I stopnia stacjonarne

inżynieria biomateriałów

inżynieria rehabilitacyjna

I stopnia niestacjonarne

inżynieria biomateriałów

mechanika i budowa maszyn

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

I stopnia stacjonarne

konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

technologia maszyn

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

I stopnia niestacjonarne

konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

technologia maszyn

mechanika i informatyka stosowana

II stopnia stacjonarne

pojazdy samochodowe

technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

mechanika i informatyka stosowana

II stopnia niestacjonarne

pojazdy samochodowe

technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

technika rolnicza i leśna

inżynieria żywności

I stopnia stacjonarne

inżynieria rolnicza

odnawialne źródła energii

inżynieria żywności

I stopnia niestacjonarne

inżynieria rolnicza

odnawialne źródła energii

Zarządzania

logistyka

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

politologia

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

turystyka i rekreacja

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

zarządzanie działalnością turystyczną

II stopnia stacjonarne

zarządzanie działalnością turystyczną

zarządzanie

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia stacjonarne

informatyka gospodarcza i logistyka

zarządzanie przedsiębiorstwem

zarządzanie publiczne

marketing

zarządzanie w handlu zagranicznym

rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia niestacjonarne

informatyka gospodarcza i logistyka

zarządzanie przedsiębiorstwem

zarządzanie publiczne

marketing

zarządzanie w handlu zagranicznym

zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

zarządzanie nowoczesnymi technologiami

zarządzanie nowoczesnymi technologiami

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem
w Hajnówce

leśnictwo

gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne