Szukaj
?
 
*  
Kultura
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Inne Towarzystwa i Stowarzyszenia
 
 
 

Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. Stefana Sobierajskiego ul. Bema 11
15-369 Białystok
tel. 085 742 84 30

 

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
ul. Wierzbowa 5B/69
15-743 Białystok
tel. 085 651 84 53

 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Oktawa"
ul. Mazowiecka 37c m. 4
15-301 Białystok

 

Teatr pod Orzełkiem
ul.Pileckiego 6/93
15-687 Białystok
www.teatrlalek.pl

 

Towarzystwo Miłośników Muzyki Kameralnej
ul. Św. Wojciecha 6/24
15-275 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych
ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

 

Stowarzyszenie Muzyków Podlasia "STOPM"
ul. Pułkowa 3A m. 35
15-950 Białystok

 

Akademickie Towarzystwo Śpiewacze
ul. Skłodowskiej 14
15-950 Białystok

 

Ogród Estrady i Sztuki
ul. Rumiankowa 15
15-665 Białystok
tel. 085 65 46 064

 

Podlaskie Centrum Sztuki
ul. Podleśna 3/11
15 -227 Białystok
tel. 085 744 54 02

 

Stowarzyszenie Zespołów Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
ul. Dąbrowskiego 14
15-872 Białystok 
tel. 085 744  63 13

 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra
ul. Dobra 79
15-199 Białystok
tel. 085 675 36 60

 

Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra
ul. Kościelna 2
15-950 Białystok
tel. 503 747 487; 085 732 16 05

 

Towarzystwo Miłośników Teatru i  Tańca 
ul. Ciepła 15, Klub MIKRON;
15-472 Białystok
tel. 085 742 57 72, 732 07 73

 

Stowarzyszenie Klubów Tanecznych
ul. Traugutta 3
15-145 Białystok

 

Stowarzyszenie Muzyczne Towarzystwo Promowania Młodych Talentów KOLOR
ul. Palmowa 20A
15-795 Białystok
tel. 085 675 24 11

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel. 085 732 16 36

 

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej
ul. Palmowa 80
15-950 Białystok
tel. 0 607 979 159

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru „Seminarium Teatralne”
ul. Liniarskiego 4, pok.126
15-950 Białystok
tel. 085 732 30 26

 

Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
ul. Warszawska 25
15-062 Białystok
tel. 085 73 27 729

 

Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki w Białymstoku
ul. Piastowska 23/4
15-207 Białystok
tel. 085 741 07 26
www.malarze-podlasia.pl

 

Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
ul. A. Mickiewicza 2
15-222 Białystok
tel. 085 742 03 53

 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
ul. Mazowiecka 37F/13
15-301 Białystok
tel. 085 742 29 28

 

Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji "MOTO-RETRO"
ul. Węglowa 8
15-121 Białystok
www.motoretro.org.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych w Białymstoku „Nike”
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
fax 085 743 35 75
tel. 085 741 86 42
www.nike.bialystok.pl

 

Fundacja Edukacji i Twórczości
ul. Lipowa 41D
15-424 Białystok

 

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Buska 14/19
15-864 Białystok
tel. 085 651 74 59
info@fotobialystok.pl
www.fotobialystok.pl

 

Białostocka Grupa Fotograficzna
ul. Mieszka I 16
15-054 Białystok

 

Stowarzyszenie Klub Filmowy Projektor
ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel. 085 732 07 24 w.32

 

Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki
ul. Piastowska 11
15-207 Białystok

 

Polskie Towarzystwo Historyczne O/ Białystok
Plac Uniwersytecki 1; Uniwersytet w Białymstoku
15-950 Białystok

 

Stowarzyszenie Miłośników Historii Rodu Generała Włodzimierza Wołkowyckiego
ul. Mieszka I 4/126
15-950 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół Białegostoku
ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych; O/Białystok
ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
ul. Kilińskiego 7/1
15-089 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół „Ritza”
ul. Legionowa 15 m.135
15-281 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół Białostockiego Muzeum Wsi
Rynek Kościuszki – Ratusz
15-426 Białystok

 

Białostockie Towarzystwo Esperantystów
ul. Piękna 3
15-282 Białystok
tel. 085 745 46 00

 

Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki”
ul. Antoniukowska 52/73
15-001 Białystok
skr. poczt. 254

 

Stowarzyszenie Studentów Nauk Humanistycznych „Humanus”
Plac Uniwersytecki 4
15-420 Białystok

 

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza  O/Białystok
ul. Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
tel. 085 745 74 57

 

Podlaskie Towarzystwo Sienkiewiczowskie
ul. Mazowiecka 39/44
15-302 Białystok
tel. 085 742 73 97

 

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów
ul. Legionowa 15/45
15-281 Białystok
tel. 0 694 971 450

 

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża"
ul. Liniarskiego 4
15-450 Białystok

 

Stowarzyszenie Kulturalne "Ruś"
ul. Sikorskiego 14/4
15-950 Białystok

 

Białoruskie Zrzeszenie Studentów
ul. Zamenhofa 27
15-435 Białystok

 

Związek Młodzieży Białoruskiej
15-959 Białystok 2 Skr. Poczt.73

 

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
ul. Warszawska 11 
15-062 Białystok
tel. 085 743 51 18

 

Białoruskie Towarzystwo Historyczne
ul. Zamenhofa 27
15-959 Białystok skr. poczt.149
tel. 085 743 50 22

 

Związek Białoruski w RP
ul. Zamenhofa 27
15-435 Białystok
tel. 085 743 50 22

 

Białoruskie Towarzystwo Oświatowe
Plac Uniwersytecki 1 lok. 123,
15- 420 Białystok
tel. 085 745 75 19

 

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
ul .M. Skłodowskiej 8/37
15-097 Białystok

 

Związek Ukraińców Podlasia O/Białystok
Białystok, skr.poczt.345
tel. 085 742 78 54

 

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej O/Regionalny
ul. Armii Krajowej 23a/7
15-661 Białystok

 

Muzułmański Związek Religijny w RP
Gmina Wyznaniowa
ul. Nowogródzka 2a/36
15-490 Białystok
Halina Szahidewicz tel. 085 675 43 41

 

Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego
ul. Hetmańska 63
15-950 Białystok

 

Związek Tatarów Polskich O/Podlaski
ul. Piastowska 21/50
15-207 Białystok

 

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej
ul. Świętojanska 22 lok.1 
15-950 Białystok
tel. 085 732 82 20

 

Związek Sybiraków
ul. Sucha 2
15-283 Białystok
tel. 085 744 34 95

 

Bractwo Prawosławne Św.Cyryla i Metodego
ul. Lipowa 15B/2a
15-427 Białystok
tel. 085 744 55 11

 

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
ul. Mazowiecka 33
15-301 Białystok
tel. 085 741 27 70

 

FUNDACJA im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
ul. Składowa 9
15-393 Białystok
tel. 0 606 735 949

 

Wspólnota Polska Podlaski Odział Stowarzyszenia
ul. Kilińskiego 6
15-089 Białystok
tel. 085 732 58 22

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
ul. Warszawska 2
15-063 Białystok
tel. 085 743 51 06

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Regionalny
ul. Warszawska 43
15-062 Białystok

 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Federacja Zielonych Grupa „Cząstki Ziemi”
ul. Rumiankowa 14 m. 4
15-664 Białystok

 

Akademicki Yacht Club
ul. Białostoczek 23/1
15-950 Białystok

 

Treść pochodzi ze strony www.Bialystok.pl