Szukaj
?
 
*  
Kultura
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Biblioteki
 
 
 

Biblioteka Akademii Medycznej
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
fax: 085 742 01 61 
http://biblioteka.amb.edu.pl/

  

Biblioteka Brytyjska
ul. Liniarskiego 3
15-181 Białystok
tel. 085 745 75 21

 

Biblioteka Pedagogiczna CEN
ul. Złota 4
Białystok
tel. 085 732 73 23
fax: 085 732 98 60
http://biblioteka.bialystok.edu.pl

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. Kilińskiego 16
15-950 Białystok
tel. 085 741 67 23
fax: 085 741 66 95
www.ksiaznicapodlaska.pl

 

Biblioteka Politechniki Białostockiej 
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
tel. 085 746 93 30
fax: 085 746 93 32 
http://libra.pb.bialystok.pl  

 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej Curie 14 A
15-097 Białystok
tel. 085 745 76 87
fax: 085 745 76 86 
http://bg.uwb.edu.pl/
bg@bg.uwb.edu.pl

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Warszawska 46
Białystok
fax: 085 741 63 39

 

Treść pochodzi ze strony www.Bialystok.pl