Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Kontakt
 
 
 

Rekrutacja Ogólna (Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki)


telefon(085) 746 90 37

telefon(085) 746 90 34


mail rekrutacja@pb.edu.pl

UWAGA! Każdy e-mail wysyłany na ten adres musi zawierać następujące informację: imię, nazwisko, i nr PESEL kandydata.
W trakcie wymiany korespondencji prosimy o korzystanie z funkcji: odpowiedz.

Zanim się z nami skontaktujesz przeczytaj FAQ – pomoc dla kandydatów

ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH