Szukaj
?
 
 
 
Hotel Asystenta
 
 
 
Hotel Asystenta Politechniki Białostockiej
 

15-351 BIAŁYSTOK
ul. Zwierzyniecka 4

E-MAIL: dsnr3@pb.edu.pl

KIEROWNIK: Danuta Kozak-Czerniak

TELEFON: + 85  746  97 55

nr konta bankowego:
BANK  PKAO  SA  30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Hotel Asystenta posiada 120 dwupokojowych segmentów mieszkalnych zlokalizowanych na dziesięciu kondygnacjach. Segmenty są wyposażone w kuchnie oraz łazienki. Opłata miesięczna wynosi 600 zł za segment dwupokojowy i 300 zł za pokój pojedynczy. W cenie jest uwzględnia dostawa mediów oraz zaliczka za energię elektryczną w wysokości 32 zł. Energia elektryczna jest rozliczana na podstawie faktycznego zużycia wg odczytu z liczników. Mieszkańcy Hotelu mają możliwość uzyskania dostępu do Internetu z istniejącej sieci komputerowej po zawarciu odrębnej umowy z operatorem Centrum Komputerowych Sieci Rozległych PB.

Przydziału segmentów  dokonuje komisja powołana zarządzeniem Rektora PB na dany rok akademicki tj. od 1 października każdego roku do 30 września roku następnego. W przypadku wolnych lokali o prawo do zamieszkania mogą  również ubiegać się osoby niezwiązane z Uczelnią. Podania o przydział lokali należy składać w terminie do 30 maja u kierownika Hotelu Asystenta.

W budynku Hotelu znajduje się biuro Kanclerza, Dział Administracyjny, Dział Eksploatacyjno-Budowlany, Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP, kierownik Osiedla Akademickiego oraz kierownik Hotelu.