Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013
 
 
 
Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013
 

1. Rejestracja kandydatów
- od  08.01.2013 r. do 06.02.2013 r.

2. Wpłacenie opłat rekrutacyjnych
- do 06.02.2013 r.

3. Wpisywanie przez kandydatów średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów do systemu IRK
- do 06.02.2013 r.

4. I tura kwalifikacji

 • ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  12.02.2013 r.
 • składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (w celu potwierdzenia chęci studiowania)
  od 13.02.2013 r. do 14.02.2013 r.

5. II tura kwalifikacji

 • ogłoszenie listy kierunków, na których pozostały wolne miejsca
  15.02.2013 r.
 • rejestracja na kierunki, na których pozostały wolne miejsca
  od 16.02.2013 r. do 17.02.2013 r.
 • ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  18.02.2013 r.
 • składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (w celu potwierdzenia chęci studiowania)
  19.02.2013 r.

6. Ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 20.02.2013 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki do 14.02.2012 r.