Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Współpraca uczelni technicznych z wojskiem
 

25 lutego 2013 r. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych". 
Porozumienie ma na celu szersze zaangażowanie środowiska naukowego polskich uczelni technicznych w proces modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zacieśnianie współpracy międzyuczelnianej w celu zwiększenia konkurencyjności polskich podmiotów naukowych w procesie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch, Podsekretarz Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji Waldemar Skrzypczak.
Uczelnie techniczne reprezentował zarząd KRPUT: przewodniczący Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz trzech wiceprzewodniczących: Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak.
W spotkaniu udział wzięli także poseł na Sejm RP prof. Jan Kaźmierczak i Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanisław Walicki.

za: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/13991