Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Trzy największe uczelnie Białegostoku we współpracy z magistratem
 

We wtorek, 22 stycznia 2013 roku Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podpisali list intencyjny o współpracy. Wspólne działanie dotyczyć ma przede wszystkim stworzenia miasteczka akademickiego, wspólnej promocji Białegostoku i oferty naukowo – dydaktycznej trzech wiodących uczelni w naszym mieście.

Władze miasta i uczelni chcą w ten sposób jeszcze skuteczniej budować wizerunek Białegostoku jako miasta z ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym, z dogodnymi warunkami do studiowania, a także jako miasta przyjaznego inwestorom i młodym przedsiębiorcom.

Obecność i liczebność studentów ma bezpośrednie przełożenie na kondycję nie tylko uczelni, ale całej białostockiej gospodarki czy chociażby instytucji kultury. Ma też istotny wpływ na wizerunek miasta, także w kontekście kształcenia kadr na potrzeby inwestorów. W obliczu niżu demograficznego wyzwaniem jest przyciągnięcie na studia do Białegostoku młodych ludzi nie tylko z miasta i regionu, ale całej Polski. Z tych względów  zabieganie o studentów musi być wspólnym celem i staraniem samorządu oraz uczelni.

Dzięki sformalizowaniu współpracy magistrat i szkoły wyższe będą mogły wspólnie wypracować i realizować przedsięwzięcia w zakresie promocji w kraju i za granicą, czy działania na rzecz tworzenia infrastruktury miejskiej przyjaznej studentom i kadrze naukowej.

 
galeria