Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Szkolenie dot. programu PEOPLE w 7 Programie Ramowym - 9 grudnia 2009r., Hotel Branicki.
 

IRSES - finansowanie tworzenia międzynarodowych sieci wymiany pracowników oraz prezentacja portalu mobilnych naukowców- EURAXESS - to zagadnienia, jakie zostaną omówione podczas spotkania.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.30 - 13.00, poprowadzi koordynator z Krajowego Punktu Kontaktowego
w Warszawie.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.


Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 8 grudnia 2009 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: pkpb@pb.edu.pl lub faksem pod numer (085) 746 97 64.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela Adam Głuszuk, tel.: (085) 746 97 64, e-mail: a.gluszuk@pb.edu.pl

plik