Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Spotkanie sportowców z Klubu Uczelnianego AZS PB z Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Bazylim Krupiczem
 

W odpowiedzi na zaproszenie studentów-sportowców Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB, prof. dr hab. inż. Bazyli Krupicz wziął udział w zebraniu zarządu Klubu Uczelnianego AZS PB. Odbyło się ono 21 stycznia 2008 r. i było poświęcone omówieniu bieżącej działalności Klubu AZS oraz planom związanym ze sportem w 2008 r.

W pierwszej części zebrania prof. Bazyli Krupicz podziękował zebranym za dotychczasową pracę związaną z  organizacją sportu i upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie uczelni. Podkreślił znaczenie sportu dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego młodzieży akademickiej oraz dla promocji uczelni. Zapewnił zebranych o znaczeniu działalności sportowej, której  władze uczelni przypisują dużą rolę. Naświetlił też bieżącą sytuację uczelni i oczekiwania władz uczelni wobec do środowiska sportowego.

Główna część spotkania była poświęcona problemom, jakie spotyka klub uczelniany AZS-u w swojej bieżącej dzielności. Problemy te wynikają głównie ze zmiany trybu rozgrywania Akademickich Mistrzostw Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych z cyklu dwuletniego na coroczny i związanego z tym większego obciążenia finansowego klubu.

Studenci mówili o ułatwieniach w dostępie na studia, które mogą mieć osoby posiadające klasę sportową bądź legitymujące się dużymi osiągnięciami sportowymi. Postulowali zmianę regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki sportowe, która nie uzależniałaby przyznawania stypendium sportowego od terminowego zaliczenia wszystkich przedmiotów. Prof. Bazyli Krupicz wykazał zrozumienie dla przedstawionych problemów, zarówno tych finansowych, jak i organizacyjnych i obiecał pomoc w ich rozwiązaniu. Z dużą przychylnością odniósł się do starań zarządu klubu o organizację na terenie uczelni zawodów sportowych rangi Akademickich Mistrzostw Polski czy utworzenie nowych sekcji sportowych (m. in. sekcji tenisa ziemnego czy sekcji brydżowo-szachowej), o których powołanie wnioskowali studenci.

Panu Prorektorowi spodobał się pomysł zwiększenia oferty sportowej dla studentów uczelni i rozszerzenia zakresu rozgrywek międzywydziałowych czy mistrzostw Politechniki Białostockiej o takie dyscypliny sportowe jak: tenis stołowy, tenis ziemny, ergometr czy futsal. Ostatnie z poruszanych zagadnień dotyczyło realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kortów PB ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013.

Studenci-sportowcy liczą na pozytywne efekty tego spotkania, które przysłużą się rozwojowi sportu na Politechnice Białostockiej oraz jej promocji w środowisku akademickim naszego miasta.

 

spotkanie z prof Bazylim Krupiczem

 

dr inż. Mirosław Broniewicz

Prezes KU AZS PB