Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Spotkanie ekspertów 7. Programu Ramowego w Brukseli, 18 czerwca 2007 r.
 

Prof. Joanicjusz Nazarko, Rektor Politechniki Białostockiej, wziął udział w spotkaniu Komitetu 7. Programu Ramowego „Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies”, organizowanego przez Komisję Europejską. Celem spotkania była między innymi dyskusja nad programami pracy dotyczącymi takich inicjatyw jak „Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy”. W Komitecie znaleźli się eksperci 7. Programu Ramowego, będący przedstawicielami nauki i przemysłu.

Rektor Politechniki Białostockiej jest ekspertem rządowym w Komitecie Programowym FP7 Programme Committee „Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies". W skład Komitetu wchodzi po jednym delegacie i jednym ekspercie z każdego kraju członkowskiego Unii. Zadaniem Komitetu jest kształtowanie polityki Komisji Europejskiej w określonym obszarze FP 7. Takich komitetów jest kilka, zgodnie z priorytetami FP 7.

Programy ramowe od dawna zajmują trzecią pozycję w budżecie Unii – po wspólnej polityce rolnej i funduszach strukturalnych. 7. Program Ramowy zamknie swój budżet kwotą 54 mld euro. Udział polskich instytucji i zespołów naukowych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw w programach ramowych przyspiesza budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa wiedzy, dzięki czemu może ulec skróceniu czas doganiania najwyżej rozwiniętych krajów członkowskich Unii.

7. Program Ramowy

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7 PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. Programem Ramowym.

Cele 7 Programu Ramowego:
- wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
- zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
- wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału
i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
- zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
- wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

Więcej informacji o 7. Programie Ramowym:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://cordis.europa.eu/pl/home.html

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu07&layout=2&news_cat_id=38

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju http://cordis.europa.eu/fp7

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz