Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Rektor Politechniki Białostockiej bierze udział w Seminarium Zarządzania Szkolnictwem Wyższym w Izraelu, 21.06 – 3.07. 2007 r.
 

Organizatorami seminarium Zarządzania Szkolnictwem Wyższym (Management of Higher Education Institutions Seminar) są Harvard Extension School i Galillee College. Rektor Politechniki Białostockiej bierze w nim udział w ramach stypendium ufundowanego przez organizatorów. Odbywa się ono w Centrum Edukacyjnym Galillee College w kibucu Mizra, w północnej części Izraela. Seminarium ma charakter szkoleniowy i jest skierowane do osób zarządzających szkołami wyższymi: Rektorów, Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów zarządzających zasobami ludzkimi.

Program seminarium koncentruje się na zarządzaniu szkolnictwem wyższym, z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych. Sporo miejsca poświęcono w nim podwyższaniu jakości uczelni, strategiom zarządzania zasobami ludzkimi, obecnym trendom nauczania na odległość (Distance Learning), zaangażowaniu uczelni w działania społeczne.

Wybrane tematy dyskutowane podczas Seminarium:
- szkolnictwo wyższe w XXI wieku – perspektywy międzynarodowe
- nowe formy zarządzania w erze globalizacji
- metody zarządzania szkolnictwem wyższym
- zwiększanie funduszy
- zapewnianie jakości uczelni
- aktywność sektora akademickiego
- synergetyczne podejmowanie decyzji
- globalne trendy w nauczaniu na odległość
- konkurencyjne i marketingowe strategie w sektorze publicznym
- systemy zasobów ludzkich i planowanie w szkolnictwie wyższym
- zmiany w systemach edukacyjnych i sposobach nauczania w XXI wieku
- zaangażowanie uniwersytetów w życie społeczne

Seminarium Zarządzania Szkolnictwem Wyższym ruszyło po raz pierwszy w styczniu 1999 r. i do tego czasu odbywa się regularnie dwa razy w roku. Szkolenie prowadzone jest w kooperacji z Harvard Extension School oraz reprezentacją UNESCO w Izraelu.

Od swego powstania w 1987 r. Galillee College oferuje szkolenia z zarządzania i seminaria skierowane do kadry zarządzającej z całego świata: Afryki, Azji, Europy, Ameryki Północneji Łacińskiej, Bliskiego Wschodu. Pomysł na przeprowadzenie takiej formy szkolenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalne, ukierunkowane tematycznie programy zwiększające wiedzę osób zarządzających szkołami wyższymi w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz