Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Politechnika Białostocka będzie współpracować z kolejną firmą
 

14 marca 2013 r. została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Uczelnią a Sensus Polska sp. z o. o, w sprawie świadczenia usług badawczych oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o systemach pomiaru wody i ścieków.

Politechnika Białostocka będzie świadczyć usługi w zakresie prac naukowo-badawczych i opracowań technicznych dla przedsiębiorstwa, organizować wykłady, seminaria i szkolenia. Studenci będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami produkcji realizowanej przez Sensus, a naukowcy i doktoranci będą mieli możliwość wykorzystywać doświadczenia Przedsiębiorstwa w prowadzonych przez siebie badaniach. Ponadto strony będą inicjować wspólne działania promocyjne dotyczące wiedzy o systemach pomiaru wody i ścieków.

Sygnatariuszami porozumienia są Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i Dyrektor Sensus Polska sp. z o.o. Piotr Lewandowski.

 
galeria