Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Podpisanie listu intencyjnego i wręczenie wyróżnień absolwentkom architektury krajobrazu – Prezydent Białegostoku w CNK PB
 

19 grudnia 2012 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Politechniką Białostocką a Miastem Białystok. Obie strony deklarują w nim współdziałanie w zakresie dokumentowania, wartościowania i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego miasta oraz promocji tożsamości miejsca. Sygnatariuszami listu są Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Wydarzeniu miało miejsce w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Podczas spotkania Prezydent wręczył również nagrody trzem absolwentkom studiów I stopnia kierunku architektura krajobrazu.
Pracownicy Działu Urbanistyki Urzędu Miejskiego spośród prac dyplomowych podejmujących zagadnienia przestrzeni publicznej miasta Białegostoku wykonanych przez absolwentów studiów I stopnia architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, najwyżej ocenili:
Temat: „Imperium zmysłów – koncepcja zagospodarowania terenu przy centrum nowoczesnego kształcenia Politechniki Białostockiej”
Autor: Sonia Ostrowska
Promotor: dr Beata Matowicka.

Temat: „Park zabaw dla dzieci”
Autor: Anna Zarzecka
Promotor: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski.

Temat: „Projekt koncepcyjny parku botanicznego przy rzece Białej w Białymstoku”
Autor: Katarzyna Urban
Promotor: dr hab. Grażyna Łaska.

W wydarzeniu uczestniczyli promotorzy laureatek: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB dr hab. Grażyna Łaska, dr inż. arch. Maciej Kłopotowski i dr Beata Matowicka. Na spotkaniu obecni byli także Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Józefa Wiater, Kierownik Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu dr hab. art. rzeźb. Jerzy Grygorczuk oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i mediów. Na zakończenie odbyła się krótka konferencja prasowa.

Prezydent Białegostoku po raz pierwszy odwiedził Bibliotekę i Studium Języków Obcych, od października 2012 roku funkcjonujące w nowo otwartym budynku CNK. Przewodniczką po Bibliotece była jej dyrektor, pani Joanna Putko. Prezydent z zainteresowaniem wysłuchał informacji o wprowadzonych tu rozwiązaniach technologicznych oraz wpisał się do pamiątkowej kroniki. Odwiedził także pomieszczenia Studium Języków Obcych, o których opowiedziała kierownik SJO Wioletta Omelianiuk. W jednej z sal Prezydent spotkał się ze studentami, którzy byli w trakcie lektoratu języka angielskiego.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. 
galeria