Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Otwarcie nowej pracowni na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce
 

11 marca 2013 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Środowiska Leśnego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Senator RP dr Włodzimierz Cimoszewicz.

To kolejne przedsięwzięcie wzbogacające infrastrukturę naszej Uczelni, związane z realizacją projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Pracownia Środowiska Leśnego  wchodzi w skład Interdyscyplinarnego Laboratorium Technologii Inżynierskich (jednego z  siedmiu interdyscyplinarnych laboratoriów Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego). Pracownia obejmuje dwie, wyremontowane i zmodernizowane sale laboratoryjne: mikroskopową oraz fizyko-chemiczną. W Pracowni będą prowadzone zaawansowane badania środowiskowe, umożliwiające identyfikację botaniczną, pomiary morfometryczne oraz analizy chemiczne metabolitów wtórnych w produktach naturalnych, wśród których szczególnie interesujące wydają się grzyby i porosty występujące w Puszczy Białowieskiej. Koszt wyposażenia Pracowni Środowiska Leśnego to 2 416 957 zł.

OFICJALNE OTWARCIE  PRACOWNI ŚRODOWISKA LEŚNEGO ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU LEŚNEGO PB W HAJNÓWCE
data: 11 marca (poniedziałek) 2013 r., godz. 10.00
miejsce: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 8

godz. 10.00 – rozpoczęcie i powitanie gości - Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis
godz. 10.10 – wystąpienie Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej
godz. 10.20 – wystąpienie Senatora RP dr. Włodzimierza Cimoszewicza
godz. 10.30 – wystąpienie Dziekana Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce dr. hab. inż. Sławomira Bakiera przejście do Budynku Dydaktycznego
godz. 10.40 – zwiedzanie Pracowni Środowiska Leśnego
godz. 12.00 – zakończenie uroczystości