Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Konferencja otwierająca projekt Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020
 

Dnia 25 listopada 2009 r., na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, odbędzie się konferencja otwierająca projekt badawczy pt. Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii.

Wydarzenie honorowym patronatem objął  Prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber.

Konferencja jest jednym z elementów promujących cele projektu nie tylko w regionie, lecz również na arenie krajowej
i międzynarodowej.Wśród uczestników konferencji znajdą się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, mediów, jak również decydenci działający na pograniczu wyróżnionych sfer. Prelegentami będą wybitni eksperci z zakresu foresightu i nanotechnologii. Akcentem integrującym głosy przedstawicieli różnych środowisk jest planowana na zakończenie konferencji debata nt. "Nanotechnologie - nowy wymiar Podlasia".

Chętnych do uczestnictwa w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie projektu: http://ntfp2020.pb.edu.pl/