Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Informatyka i matematyka - wpisane na listę kierunków zamawianych realizowanych w PB od roku akademickiego 2009/2010
 

MNISW, uznając protest złożony przez Politechnikę Białostocką, dofinansuje kształcenie studentów obecnego pierwszego roku na kierunkach informatyka i matematyka na Wydziale Informatyki.  Liczymy na to, że po negocjacjach z MNiSW, minimum 55 osób, które w toku rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów, dostanie stypendia w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. W kolejnych latach stypendia te dostanie ta sama liczba studentów o najwyższej średniej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do podniesienia jakości kształcenia na tych kierunkach. Obejmie to np. dodatkowe zajęcia z matematyki i programowania, przygotowanie modułów do zdalnego nauczania (e-learning), wyjazdy studentów na konkursy programistyczne i szkoły letnie.
Całkowity koszt projektu, który został przedstawiony MNiSW to blisko 5 mln zł.