Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
INNO-EKO-TECH – znamy wykonawcę
 

26 lutego 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg ograniczony na budowę Budynku Laboratoryjno-Dydaktycznego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w ramach projektu INNO-EKO-TECH Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX inż. Anatol Chomczyk (lider) oraz CONDITE Sp. z o. o. S.K.A. w Kielcach. Konsorcjum zaoferowało najniższą cenę, tj.25 969 759,67 zł brutto.

Projekt INNO-EKO-TECH jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.