Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Dwa projekty Politechniki Białostockiej w czołówce konkursu POKL
 

„Prototyp inteligentnego manipulatora do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych” uzyskał 115 punktów a „Transfer innowacyjnych technologii i modernizacja produktów” – 108 punktów w rankingu wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego 1A/POKL/8.2.1/12.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił wyniki konkursu na projekty na rzecz transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwa projekty Politechniki Białostockiej otrzymają dofinansowanie ze środków UE.

Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajął projekt pn . „Prototyp inteligentnego manipulatora do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych”, realizowany pod kierunkiem prof. Romana Kaczyńskiego, we współpracy z partnerem przemysłowym Aquard Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie i wykonanie robota przemysłowego, który umożliwi zdalne wykonywanie prac serwisowych w podziemnych sieciach wodno-kanalizacyjnych, bez konieczności prowadzenia kosztownych i czasochłonnych prac ziemnych. Opracowana w ramach projektu konstrukcja będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w kraju.

Natomiast Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Transfer innowacyjnych technologii i modernizacja produktów”, który zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu TENSEGRITY w konstrukcjach stalowych (kopułowych, przekryć i kładek), hiperboidalnej wieży do wiatraków i konstrukcji dachowej pod wiatraki, konstrukcji szkieletowej pasywnego domu jednorodzinnego z profili stalowych oraz szeregu robotów edukacyjnych. Szczególnym zadaniem projektu jest unowocześnienie i rozwijanie produktów firm podlaskich. W drodze konkursu wyłonionych zostanie 5 przedsiębiorstw z terenu naszego województwa, których produkty poddane zostaną modernizacji. Wsparcie przekazane wybranym firmom będzie w 100% pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowić będzie pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa. Projekt zakłada także organizację szkoleń i staży związanych z tematyką projektu. Projekt realizowany będzie od marca 2013 r. do września 2014 r.