Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 

11 lutego (poniedziałek) 2013 r. odbędzie się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

Jak pomóc początkującym przedsiębiorcom? Co możemy zrobić, by studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej zakładali firmy?
Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie ma. Warto jednak ich poszukać.

„Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki  i regionu to projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką.
Pełna wartość inwestycji - 4 056 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WP - 2 028 000 zł (Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspierania przedsiębiorczości, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności w regionie).

Data i miejsce konferencji prasowej:
11 lutego (poniedziałek) o godz. 12.00
w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 10.