Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
„Zielone światło!” – wsparcie rozwiązań proekologicznych - oferta dla przedsiębiorców
 

W ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałanie 2.1.1 PO KL – „Zielone światło!” – wsparcie rozwiązań proekologicznych - Politechnika Białostocka planuje organizację międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z zakresu:

  • Zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • Zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Uzyskanie dofinansowania umożliwi udział przedstawicieli przedsiębiorstw w studiach podyplomowych w 60-70% dofinansowywanych ze środków UE.

Przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem swoich pracowników w wyżej wymienionych Studiach Podyplomowych prosimy o kontakt w formie krótkiego listu intencyjnego skierowanego do Prorektora ds. Dydaktyki i Studenckich Politechniki Białostockiej - dr hab. Grażyny Łaskiej, e-mailem na adres: prorektor.dydaktyka@pb.edu.pl.

Złożona przez Państwa deklaracja nie zobowiązuje Państwa do delegowania pracowników na Studia Podyplomowe w przypadku uzyskania dofinansowania.