Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zaproszenie na wykład „Sieci bayesowskie oraz ich praktyczne zastosowania”
 

W ramach realizacji projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy na wykład otwarty dr hab. inż. Marka Drużdżela, profesora wizytującego na Politechnice Białostockiej (http://aragorn.wi.pb.edu.pl/~druzdzel/index.html).

Tematem spotkania będą sieci bayesowskie, które są narzędziem informatycznym do reprezentacji wiedzy niepewnej, opartym na rachunku prawdopodobieństwa. Sieci bayesowskie stały się w dwóch ostatnich dekadach bardzo popularne i mają dużą liczbę zastosowań w wielu dziedzinach nauki i techniki. Jednym z powodów tej popularności jest intuitywność grafów skierowanych, na których są oparte. Innym jest możliwość tworzenia modeli na podstawie wiedzy eksperta, uczenia się ich z danych lub połączenia obu podejść. Nie bez znaczenia są solidne podstawy teoretyczne podejścia bayesowskiego do rachunku prawdopodobieństwa, które pozwalają na poprawne obliczenie wpływu obserwacji na stan wiedzy.

Podczas wykładu zostaną przedstawione sieci bayesowskie oraz ich rozszerzenia na zmienne i rozkłady ciągłe oraz na dziedziny zmieniające się w czasie. Zostanie ukazany związek sieci bayesowskich z układami równań. Omówione zostaną algorytmy analizy danych przy użyciu metod probabilistycznych, a w szczególności odkrywanie związków przyczynowo-skutkowych z danych pochodzących z obserwacji.

Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Mechanicznego (ul. Wiejska 45 C) w dniu w dniu 12 czerwca br. o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy.