Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rozwój przestrzenny Białegostoku – I spotkanie Podlaskiego Forum Dyskusyjnego
 

Jak wyglądały plany zagospodarowania przestrzennego Białegostoku na rok przed wybuchem II wojny światowej? Jakie rozwiązania proponowali urbaniści u schyłku lat 60.? Co działo się w przestrzeni naszego miasta na początku III RP?

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku oraz Studenckie Kolo Naukowe Planista serdecznie zapraszają na spotkanie o tematyce poświęconej przestrzeni naszego miasta.

Podczas spotkania arch. Piotr Firsowicz z TUP przedstawi prezentację „Rozwój przestrzenny Białegostoku”
na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w latach 1938-1994. Po prezentacji organizatorzy zapraszają do dyskusji wokół pytań: jak planowano? co zrealizowano? wizje i utopie, którą poprowadzą arch. Andrzej Chwalibóg z TUP oraz Dziekan WBiIŚ prof. Józefa Wiater.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada (wtorek) o godz. 15.30 w Auli A na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45E.

Wstęp wolny.

Jest to pierwsze, z całego cyklu spotkań pn. „Podlaskie Forum Dyskusyjne”, dotyczących problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Tematyka kolejnych wykładów i dyskusji:

  • Zabytki architektury Białegostoku – odpowiedzialność za ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych – prezentuje Sebastian Wicher – DU UM;
  • Białystok drewniany – wartość czy obciążenie - na przykładzie rejonu ulic Bema i Angielskiej – prezentuje Zbigniew Baum TUP;
  • Jak chronić Bojary. Wzornik jako element miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy park kulturowy jest konieczny? – prezentuje Jerzy Tokajuk TUP;
  • Fenomen przyrodniczy miasta. Naturalne bogactwo miasta – prezentuje Włodzimierz Kwiatkowski TUP;
  • Koncepcja zagospodarowania bulwarów nadrzecznych – prezentuje Barbara Kokoszkiewicz DU UM;
  • Zagospodarowanie centrum – prezentuje Piotr Firsowicz TUP, Rynek Kościuszki, problem zabudowy ulicy Suraskiej – prezentuje Bartosz Czarnecki TUP;
  • Informacja i reklama w przestrzeni miasta – prezentuje Stanisław Ostaszewski DU UM.

Poza problematyką planowania przestrzennego w Białymstoku, omawiane będą także zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego obszarów wiejskich, terenów o dużych walorach przyrodniczych oraz zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego na terenie województwa Podlaskiego.

Zapraszamy!