Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju”
 

Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania, 30 maja 2007 r.


Studenckie Koło Naukowe „Turysta” Politechniki Białostockiej, Katedra Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarządzania PB są organizatorami ogólnopolskiej konferencji poświęconej agroturystyce. Nad jej kondycją i planami na przyszłość będą zastanawiali się studenci z kilku polskich uczelni prowadzących kształcenie związane z turystyką, m.in. z Gdańska, Siedlec, Warszawy, Białegostoku. Studenci będą rozmawiali o kondycji gospodarstw agroturystycznych w Polsce, ich specyfice i formach rozwoju. Oprócz wystąpień o charakterze naukowym zwiedzą Białystok i jego okolice. Wezmą też udział w warsztatach poświęconych podniesieniu atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych.

PROGRAM KONFERENCJI:

30.05.2007r. (środa)

10:00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie uczestników – opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Turysta” dr Mikołaj Jalinik.
10:10 Wystąpienie Pani Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej dr hab. Zofii Tomczonek, prof. PB.
10:20 Wystąpienie Pani Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie mgr inż. Mirosławy Anny Jaroszewicz – Łojewskiej.

----------------------------------------------------------------------------

9:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10:00 Otwarcie konferencji
10:30 Wystąpienia uczestników konferencji
10:30 Źródła finansowania działalności agroturystycznej – Karol Oleksy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
10:45 Atrakcje gospodarstw agroturystycznych – Seweryn Mont,
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
11:00 Gospodarstwa agroturystyczne jako alternatywne źródła dochodu, Monika Artych, Anna Jasińska, Jacek Sosnowski, Akademia Podlaska w Siedlcach.
11:15 Atrakcje gospodarstw agroturystycznych na Orawie – Agnieszka Osińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
11:30 Atrakcyjność produktu agroturystycznego na przykładzie wybranych gospodarstw w regionie jeleniogórskim – Marta Bukowian.

12:00 Przerwa na kawę

12:30 Dalszy ciąg wystąpień

14:30 Obiad

15:00 Wyjazd – zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego w Kuryłach
18:00 Wspólne ognisko
19:30 Powrót
20:00 Czas wolny

31.05.2007r. (czwartek)

9:00 Śniadanie
10:00 Warsztaty: „Rozwój atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych”
12:00 Zwiedzanie Białegostoku

14:00 Obiad

15:00 Ciąg dalszy zwiedzania Białegostoku
19:00 Pożegnanie uczestników

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz