Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkurs Student-Wynalazca
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej” - program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony.

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (10-14 kwietnia 2013 r.). Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie. Uczestnicy wszystkich edycji Konkursu będą mieć okazję promować rozwiązania oraz macierzystą Uczelnię także m. in. poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej i spotkaniach brokerskich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich – Oferty Technologiczne oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich.

Inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy twórczej uzyskała akceptację m. in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2013. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie: Ogólnopolski Konkurs "Student-Wynalazca" 2012/2013