Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Inżynierowie z Ameryki Północnej zapraszają studentów kierunków technicznych na studia i praktyki
 

Efektem III Zjazdu Inżynierów Polskich Ameryki Północnej w Chicago, w którym uczestniczył Rektor Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusz Nazarko pod koniec kwietnia 2007 r. jest bliższa współpraca Politechniki ze środowiskiem polskich inżynierów w USA i Kanadzie. Amerykańscy profesorowie będą mogli przyjeżdżać z wykładami na naszą uczelnię. Kilku pracodawców zadeklarowało zorganizowanie praktyk dla studentów kierunków technicznych. W planach jest uruchomienie polsko-amerykańskiej wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Zjazd odbył się już po raz trzeci i był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń nt. sytuacji inżynierów w Ameryce. W zjeździe uczestniczyło ok. 90 osób z USA, Kanady, Francji i Polski. Byli to przedstawiciele firm biznesowych, ośrodków naukowo-badawczych, pracodawców, administracji państwowej, a także grono rektorów polskich uczelni, m.in. Politechniki Śląskiej, Warszawskiej, Szczecińskiej, Białostockiej.

Tematem wiodącym zjazdu był transfer technologii, wdrażanie innowacji i dokonań polskich inżynierów oraz polsko-amerykańska współpraca gospodarcza. Dużo uwagi poświęcono tematyce kształcenia polskich studentów i doktorantów na amerykańskich uczelniach oraz tworzenia przyjaznego systemu stypendialnego służącego wymianie pracowników
i studentów z Polski.

O prestiżu Zjazdu świadczy fakt, iż brali w nim udział m.in.: dr Olaf Gajl, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, radca minister Ambasady RP w Waszyngtonie prof. Andrzej Rabczenko, pierwszy radca Ambasady z biura nowojorskiego Krzysztof Dąbrowski, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Wojciech Ratyński, Prezes Konfederacji Pracodawców, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prof. Zygmunt Kolenda.

Celem takich zjazdów jest integracja polonijnych i polskich środowisk technicznych oraz współpraca naukowo-techniczna. Środowisko inżynierów poprzez takie zjazdy chce wzmocnić swoją pozycję wśród Polonii amerykańskiej. Wielu z inżynierów uzyskało wykształcenie w Polsce (m.in. jest absolwentami Politechniki Białostockiej), co często z dumą podkreślają. Podczas zjazdu w Chicago wypracowano plany działań służących promocji myśli technicznej i osiągnięć naukowych polskich inżynierów oraz współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi.

Prof. Joanicjusz Nazarko został zaproszony do Komitetu Honorowego Zjazdu przez Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Janusza Zastockiego, absolwenta Politechniki Białostockiej, integrującego środowisko polskich inżynierów w Stanach Zjednoczonych. Rektor PB przedstawił tam wystąpienie nt. Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, w którym Politechnika Białostocka bierze udział jako instytucja partnerska.

Kilka dni wcześniej Rektor PB wziął udział w konferencji IEEE w Kanadzie. Jej owocem jest przystąpienie Politechniki Białostockiej do współpracy z uczelniami kanadyjskimi przy przygotowaniu wniosku do programu pn. „Canada – European Union Programme For Co-Operation In Higher Education, Training and Youth”. Program dotyczy współpracy europejskich i kanadyjskich szkół wyższych, m.in. w zakresie wymiany studentów w ramach projektu „Student Mobility”.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz
 
galeria