Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Generacja Przyszłości
 


Do 26 listopada trwa nabór wniosków do nowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Generacja Przyszłości", przeznaczonego dla szczególnie uzdolnionych studentów, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach.

Studenci mogą w programie otrzymać wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100.000 zł lub zespołowe – do 500.000 zł. Otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, ale też dobre przygotowanie do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/inwestujemy-w-liderow-przyszlosci/

(za: MNiSW)