Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Diamentowy Grant – nabór wniosków do 15 grudnia
 

Trwa druga edycja konkursu, organizowanego przez MNiSW. Program Diamentowy Grant ułatwia wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Zapewnia nie tylko finansowe wsparcie, ale umożliwia też wcześniejsze przygotowywanie rozprawy doktorskiej oraz rozpoczęcie samodzielnej pracy badawczej. Laureaci konkursu Diamentowy Grant otrzymują nawet do 200 tys. zł, które przeznaczają na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Ogółem na zeszłoroczną edycję programu przeznaczono 17,5 mln zł. Wyróżnionych zostało 100 studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski i prowadzących badania z różnych dziedzin nauki.

Konkurs adresowany jest do:

  • studentów studiów magisterskich, którzy w roku 2012 ukończyli trzeci rok studiów i nadal studiują (wymagane zaświadczenie z uczelni o ukończeniu w 2012 r. trzeciego roku studiów i ich kontynuacji),
  • absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w 2012 r. (wymagana kopia dyplomu wydanego w roku 2012),
  • studentów studiów I stopnia kończących studia w semestrze zimowym 2012/2013 (kopię dyplomu należy dostarczyć do końca lutego 2013 r.).

Do tegorocznej edycji konkursu Diamentowego Grantu mogą zostać zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Okres realizacji projektu nie może przekraczać czterech lat. Przy ocenie wniosków brana jest pod uwagę wartość naukowa projektu, wybitne osiągnięcia studenta, zasadność planowanych kosztów, a także możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców.

Wnioski o finansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Systemów Finansowania) do 15 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji na stronie www: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/diamentowy-grant/