Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Coraz mniej czasu na zgłoszenie kandydatów do Samorządu Studenckiego Politechniki Białostockiej
 

Uwaga!

Kandydaci nie będą musieli  w tym roku zbierać podpisów poparcia – wystarczy jedno nazwisko i dane zgłaszającego.

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza
wyznaczyła cztery terminy wydawania, oraz przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dyżury będą pełnione w Domu Studenta nr. 2 w pokoju 9.

30.10.2007 w godzinach 10.00:12.00  
31.10.2007 w godzinach 12.00:13.00
05.11.2007 w godzinach 13:00-15:00
06.11.2007 w godzinach 10.00:12.00


Wybory do Wydziałowych Rad Samorządów Studentów na poszczególnych wydziałach odbędą się 14 listopada w godzinach: 10.00:14.15.

Kandydat lub osoby zgłaszające daną kandydaturę powinni dostarczyć Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemne zgłoszenie kandydata, które powinno zawierać:
 - imię i nazwisko, rok studiów,
 - numer indeksu zgłaszającego oraz jego podpis,
 - imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu kandydata ,
 - zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem.

plik