Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Centrum Nowoczesnego Kształcenia – częściowo otwarte
 

W części budynku, którą zajmuje Studium Języków Obcych, już od 1 października ruszyły zajęcia w ramach lektoratów. Uczelni zależało na tym, żeby studenci od początku nowego roku akademickiego mogli zacząć naukę języków obcych w nowoczesnych laboratoriach SJO, co się udało.

Trwają jeszcze prace nad otwarciem Biblioteki PB. Bogaty księgozbiór Biblioteki PB, do tej pory umieszczony w Bibliotece Głównej oraz trzech bibliotekach wydziałowych, został już w pełni przeniesiony do pomieszczeń CNK. Było to przedsięwzięcie wymagające wielu działań i trwało od początku 2012 roku.

Wszystkie prace odbywały się w bibliotekach Wydziałów Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznego i Informatyki oraz Bibliotece Głównej. Równocześnie z tych bibliotek przez cały czas mogli korzystać czytelnicy. Priorytetem było to, żeby studenci mogli korzystać z księgozbioru do zakończenia zajęć dydaktycznych w czerwcu br. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych zaczęto przewozić księgozbiór do nowej siedziby. Prace te trwały od lipca do września. Na chwilę obecną cały księgozbiór znajduje się już w nowej siedzibie, wyłączając te pozycje, które znajdują się na kontach czytelników. Wszyscy, którzy chcą zwrócić książki, mogą to zrobić jeszcze w starej wypożyczalni znajdującej się na Wydziale Mechanicznym. Terminy zwrotu książek przypadające na 1 lipca - 14 października 2012 r. zostały odpowiednio przesunięte na termin późniejszy. Do dnia 7 października 2012 r. funkcja zamawiania/rezerwacji książek nie będzie dostępna.

Jeśli chodzi o meble, to znakomita większość wyposażenia została już dostarczona. Pozostało jeszcze kilka elementów do zainstalowania przez firmę, która wygrała przetarg. Ostatnim etapem będzie konfiguracja sprzętu komputerowego oraz reinstalacja systemu bibliotecznego i Biblioteka będzie gotowa do przyjęcia (przewidywany termin - 15 października br.)

W dniach 1 - 5 października 2012 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Wypożyczalni Książek Biblioteki Głównej (ul. Wiejska 45 C) pracownicy Wypożyczalni i Oddziału Gromadzenia Zbiorów będą pełnili dyżur w celu umożliwienia dokonania zwrotu książek, rozliczenia się z Biblioteką, podpisania karty obiegowej, czy rozliczenia delegacji.

 
galeria