Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Zaproszenie na seminarium „Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca”
 

Zapraszamy studentów studiów doktoranckich, młodych stażem pracowników naukowych oraz osoby zainteresowane doskonaleniem warsztatu naukowca do udziału w seminarium „Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca”, które prowadzi dr hab. inż. Marek J. Drużdżel profesor wizytujący na Politechnice Białostockiej (http://aragorn.wi.pb.edu.pl/~druzdzel/index.html).

Seminarium zorganizowane jest w ramach  realizacji projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”  współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkania odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 17-19, w sali 27-C, budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 A.

Na pierwsze spotkanie, wprowadzające w tematykę seminarium, zapraszamy już we wtorek 15 maja.

Krótki opis seminarium

Kształcenie kadry naukowej, mające zwykle miejsce w ramach pracy nad doktoratem, przeprowadzane jest najczęściej według modelu mistrz-czeladnik (ang. master-apprentice model), gdzie „mistrzem” jest promotor/opiekun naukowy doktoranta. Opiekun, wraz z przekazywaniem tajników swojej wiedzy, wprowadza jednocześnie doktoranta w świat nauki, pokazując, najczęściej pośrednio, jak identyfikować problemy naukowe, projektować eksperymenty, pisać artykuły naukowe, ubiegać się o fundusze naukowe, przygotowywać prezentacje, itd. Efekt końcowy, tzn. przygotowanie adepta do dalszej kariery naukowej zależy od wiedzy opiekuna, ale niestety również od czynników kulturowych i zdolności opiekuna do przekazania tej wiedzy. Jest to prawdopodobnie głównym powodem ogromnych różnic w jakości i reputacji ośrodków naukowych na świecie.

Seminarium ma na celu systematyczny przegląd umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik naukowy. Jest ono oparte na materiałach z seminarium prowadzonego przez prof. Drużdżela dla doktorantów na Uniwersytecie Pittsburskim oraz, pośrednio, na materiałach warsztatów Survival Skills and Ethics dla młodych naukowców na Uniwersytecie Pittsburskim, w których Pan Profesor regularnie bierze udział. Doświadczenia z powyższych wskazują jednoznacznie na to, że usystematyzowanie tych umiejętności jest, szczególnie dla młodych stażem naukowców, bezcenne.

Dla kogo jest to seminarium?

Seminarium „Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca” przeznaczone jest dla studentów doktoranckich oraz młodych stażem pracowników naukowych pracujących nad doktoratem lub nad habilitacją.

Planowane tematy spotkań:

Jak działa nauka?

Czym są badania naukowe?

Znajdowanie tematów do pracy naukowej.

Planowanie kariery naukowej.

Pisanie artykułów naukowych.

Składanie wniosków o granty naukowe.

Recenzowanie prac naukowych.

Prezentacje naukowe.

Dydaktyka w środowisku akademickim.

Prowadzenie doktorantów, laboratorium, zarządzanie projektami.

Kreatywność w nauce.

Pozyskiwanie informacji potrzebnej w pracy naukowej.

Współpraca i kontakty (ang. networking).

Zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem.

Etyka nauki.

Terminy spotkań:

wtorek, 15 maja: „Wprowadzenie do seminarium”

czwartek, 17 maja: „Reguły gry: Jak działa nauka?”

wtorek, 22 maja: do ustalenia

czwartek, 24 maja: do ustalenia

wtorek, 29 maja: do ustalenia

czwartek, 31 maja: do ustalenia

wtorek, 12 czerwca: do ustalenia

czwartek, 14 czerwca: do ustalenia

wtorek, 19 czerwca: do ustalenia

czwartek, 21 czerwca: do ustalenia

Semestr letni, wtorki i czwartki, 17:00-19:00, Sala 27-C

Budynek Rektoratu Politechniki Białostockiej, Wiejska 45 A, Bialystok

(Do godziny 17-tej otwarte jest wejście od parkingu przy skrzydle C budynku. Po godzinie 17-tej należy wejść wejściem głównym do budynku i przejść do skrzydła C.)

Cele seminarium, program spotkań oraz materiały znajdują sie na stronie: http://aragorn.wi.pb.edu.pl/~druzdzel/survival.html