Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Trwa nabór wniosków do programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – TEAM
 

Naukowcy, którzy chcą stworzyć własne zespoły badawcze i poprowadzić badania naukowe we współpracy z partnerem zagranicznym mogą ubiegać się o stypendium w ramach VIII edycji prestiżowego programu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2011 r.

Naukowcy nagradzani w programie będą musieli zatrudnić w swych zespołach studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do czterech lat od uzyskania stopnia naukowego). Zespół musi liczyć najmniej sześciu młodych uczonych, wyłonionych w otwartym konkursie. Planowane badania powinny dotyczyć jednej z dziedzin określanych w projekcie jako: Bio, Info i Techno. Muszą się one odnosić do zagadnień związanych m.in. z biotechnologią i bioinżynierią, nowymi wyrobami i technikami medycznymi, technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi, naukami obliczeniowymi, nowymi materiałami i technologiami, nanotechnologiami, technologią i inżynierią chemiczną.

W ramach programu zostaną sfinansowane imienne stypendia naukowe dla członków zespołu – od 1000 do 5000 złotych – oraz grant badawczy. Jego ostateczna kwota będzie uzależniona od liczby młodych naukowców pracujących w zespole badawczym.

Naukowcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wypełnionego on-line wniosku i złożenie pod nim wszystkich wymaganych podpisów (lidera zespołu oraz kierownika jego jednostki). Wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi załącznikami należy wysłać do biura FNP na adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i wniosek on-line są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_team

Program TEAM jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.