Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Szkolenie pt. \"Mobilny naukowiec w 7. Programie Ramowym\" - 14 listopada 2008 r.
 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej zaprasza na szkolenie pt. "Mobilny naukowiec w 7. Programie Ramowym", które odbędzie się dnia 14 listopada 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

W programie przewidziano:

  • przedstawienie oferty stypendialnej programów szczegółowych "Ludzie" oraz "Pomysły"skierowanej do młodych oraz doświadczonych naukowców,
  • omówienie prawnych aspektów projektów stypendialnych,
  • zaprezentowanie internetowego portalu mobilnych naukowców.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 7 listopada 2008 r. na adres e-mail: a.gluszuk@pb.edu.pl lub faksem pod nr (085) 746 90 42.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ewa Jańczuk
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Białostockiej