Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Szkolenie \"Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego\"
 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej zaprasza na bezpłatne szkolenie"Jak napisać wniosek  do 7. Programu Ramowego", które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

W programie przewidziano między innymi:
  • omówienie dokumentacji konkursowej,
  • prezentację elektronicznego serwisu składania wniosków (EPSS),
  • ćwiczenia praktyczne w zakresie:
- sposobu poszukiwania partnerów do projektu,
- tworzenia poszczególnych elementów projektu,
- zarządzania projektem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej www.citt.pb.edu.pl)
i przesłanie go do dnia 28 listopada 2008 r. na adres e-mail: a.gluszuk@pb.edu.pl lub faksem pod nr (085) 746 90 42. O uczestnictwie dedcyduje kolejność zgłoszeń.