Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Spotkanie JM Rektora PB prof. Joanicjusza Nazarko z adiunktami, 12 czerwca 2007 r.
 

12 czerwca 2007 r. odbyło się na uczelni spotkanie Rektora PB z adiunktami, mające na celu omówienie awansu naukowego adiunktów zatrudnionych na Politechnice Białostockiej. Takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy i miało rozpocząć wspólną dyskusję nt. przygotowywania rozpraw habilitacyjnych przez pracowników uczelni.

Rektor przedstawił możliwość wspierania rozwoju naukowców w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Statystyki ostatnich lat pokazują, że na Politechnice Białostockiej robienie habilitacji po doktoracie trwa bardzo długo. Podczas spotkania Rektor omówił zapisy ze Statutu PB dot. zatrudnienia adiunktów na uczelni i przedstawił formy wsparcia, jakimi uczelnia dysponuje. Są to: urlopy naukowe (płatne urlopy trwające maksymalnie 6 miesięcy), stypendia habilitacyjne (trwające maksymalnie 24 miesięcy), obniżenie pensum (zmniejszenie godzin zajęć dydaktycznych), granty habilitacyjne (granty na badania). Rektor omówił także strukturę wynagrodzeń pracowników naukowych, przedstawiając wynagrodzenie adiunktów na tle innych płac. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja.