Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Relacja z Międzynarodowej Konferencji 7th BIOMDLORE.
 

W dniach 21-22 września 2006 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja 7th BIOMDLORE. Jej uczestnikami było ponad 40 specjalistów i naukowców z Polski, Litwy, Białorusi i Kanady.

Organizatorami konferencji byli: Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, Uniwersytet im. Giedymina w Wilnie, Litewskie Towarzystwo Biomechaniki, IFToMM (Litwa)

Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała:
1. Biomechanikę
2. Lokomocję
3. Ortopedię i Traumatologię
4. Techniki kompensacyjne
5. Rehabilitację
6. Diagnostykę medyczną
7. Analizę biosygnałów
8. Modelowanie matematyczne

W Komitecie Naukowym konferencji znaleźli się:
- Prof. Z. Gosiewski - przewodniczący
- Prof. M. Mariunas (Litwa) - wiceprzewodniczący
- Dr inż. J. Pauk – sekretarz naukowy
- Dr. inż. J. Griškevičius (Litwa) - sekretarz naukowy
- Prof. A. Sviridenok (Białoruś)
- Prof. S.J. Boltrukiewicz (Białoruś)
- Prof. C. Frigo (Włochy)
- Prof. Y. M. Haddad (Kanada)
- Prof. Dr V. Lauruška (Litwa)
- Prof. K. Jaworek (Polska)
- Prof. P. Lindstedt (Polska)
- Prof. med. J. Popko (Polska)
- Prof. K. Sibilski (Polska)
- Prof. T. Toločka (Litwa)
- Prof. V. Vasilionkaitis (Litwa)
- Prof. A. V. Zinkovsky (Rosja)
- Prof. G. Žiliukas (Litwa)
- Dyrektor V. J. Raso (Kanada)
- Dr A. Liggins (Kanada)
- Dr inż. J. Makal (Polska)
- Dr inż. M. Derlatka (Polska)
- Dr inż. D. Satkunskiene (Litwa)
- Doc. A. Sheshok (Litwa)
- Dr med. V. Kochergin (Białoruś)

Obrady konferencyjne odbywały się w następujących sesjach:
Sesja 1: Biomechanika i lokomocja
Sesja 2: Ortopedia i Traumatologia I
Sesja 3: Zastosowania biomedyczne I
Sesja 4: Ortopedia i traumatologia II
Sesja 5: Zastosowania biomedyczne II
Sesja 6: Sesja plakatowa


Oprac. dr Jolanta Pauk, Wydział Mechaniczny