Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Projekt Misji Uczelni
 

Politechnika Białostocka jest wspólnotą studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zapewnia wszystkim równe prawa, bez względu na płeć, wiek oraz narodowość i przekonania religijne. Społeczność Politechniki Białostockiej, zachowując swoją autonomię i uznając zasadę wolności nauki, słowa i sumienia, współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym, wyznającymi podobne wartości, w celu upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki, techniki i kultury. Zgodnie z tymi zasadami oraz w poczuciu szacunku dla wielokulturowej tradycji regionu północno-wschodniej Polski, Uczelnia dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry, badaniach naukowych i rozwoju kulturalnym, świadoma odpowiedzialności za kształcenie i wychowanie młodzieży akademickiej w celu budowania pomyślnej przyszłości demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa. Politechnika Białostocka troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży ze wszystkich środowisk możliwie równych szans edukacyjnych.

 

* Wszelkie uwagi dotyczące tekstu Misji Uczelni  proszę kierować do dr Sylwii Saczyńskiej – Sokół na adres, e-mail: sylwia.s@pb.edu.pl

 

plik