Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Prof. Stanisław Naruszewicz z Politechniki Białostockiej członkiem Rady Legislacyjnej przy premierze rządu Kazimierzu Marcinkiewiczu
 

Dr hab. Stanisław Naruszewicz, prof. PB, kierownik Katedry Prawa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej został członkiem Rady Legislacyjnej, organu doradczego Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. W skład Rady wchodzą uznani profesorowie z różnych uczelni w Polsce, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Rada ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu. Premier Kazimierz Marcinkiewicz 29 maja 2006 r. w Warszawie wręczył akty nominacji członkom Rady Legislacyjnej, rozpoczynającej kolejną, X kadencję. 4-letnia kadencja Rady upłynie 29 maja 2010 r.

Funkcja Rady Legislacyjnej
Rada Legislacyjna działa od 1983 roku. Opiniuje projekty aktów normatywnych stanowiących podstawę rządowych reform oraz projektów aktów prawnych dostosowujących system prawa do wymagań Konstytucji i prawa Unii Europejskiej. 20 marca 2006 r. Rada Legislacyjna zakończyła IX kadencję.
Rada Legislacyjna zajmuje bardzo ważne miejsce w rządowym procesie ustawodawczym. Zawdzięcza to ona przede wszystkim wysokim kwalifikacjom swoich członków, a także praktycznej niezależności od administracji rządowej. Nie bez znaczenia jest tutaj również ugruntowany od lat autorytet, jakim Rada cieszy się nie tylko w środowisku prawniczym i w administracji państwowej.

Skład Rady Legislacyjnej
Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Bogusław Banaszak, profesor prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, specjalista prawa konstytucyjnego. W skład Rady Legislacyjnej wchodzą ponadto:

  • dr hab. Stanisław Naruszewicz, prof. nadzwyczajny z Politechniki Białostockiej (prawo UE, współczesne stosunki międzynarodowe),
  • prof. dr hab. Zbigniew Hajn z Uniwersytetu Łódzkiego (europejskie prawo socjalne, prawo pracy),
  • prof. dr hab. Antoni Hanusz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo finansowe i podatkowe),
  • prof. dr hab. Marian Kępiński z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (prawo europejskie, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej),
  • prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prawo rolne),
  • prof. dr hab. Cezary Mik z Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie (prawo międzynarodowe publiczne i prawa człowieka),
  • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego (prawo finansowe i podatkowe),
  • prof. dr hab. Zygfryd Siwik z Uniwersytetu Wrocławskiego (kryminologia, prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, prawo o wykroczeniach).