Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie stypendiów dla doktorantów
 

Stypendium naukowe doktorantom przyznawane jest w   celu   wspierania najlepszych uczestników studiów doktoranckich wyróżniających   się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w dziedzinach,   które przyczyniają się do wzrostu potencjału naukowego w obszarach   gospodarki istotnych dla rozwoju kraju i mogą wpłynąć na podniesienie   innowacyjności gospodarki, w  szczególności  z obszaru nauk   technicznych, matematycznych,  przyrodniczych.

Więcej informacji na stronie http://pb.wiemywiecej.edu.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-przyznanie-stypendiow-dla-mlodych-doktorow-i-doktorantow/