Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Nowe konkursy w 7 Programie Ramowym UE
 

30 lipca zostały otwarte nowe konkursy w 3 programach szczegółowych 7 Programu Ramowego UE:

1.    Ponad 30 konkursów w programie Cooperation:

a.    Obszar tematyczny Health, konkursy, m.in:

- Alternative Testing Strategies – badania na szeroką skalę realizowane we współpracy z wieloma organizacjami z różnych krajów
- Africa – realizacja strategii partnerstwa UE-Afryka z naciskiem na zagadnienia: Water and Food Security, Better Health for Africa
- Influenza – badanie potencjalnych zagrożeń związanych z wirusem grypy

b.    Obszar tematyczny Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology, m.in:

- ERA-NET - szeroki zakres tematyczny w ramach działalności sieci ERA-NET
- The Ocean of Tomorrow – badanie wpływu zmian klimatycznych na ekonomiczne obszary Arktyki oraz zmian dotyczących życia morskiego


c.    Obszar tematyczny Information and Communication Technologies:

- Future and Emerging Technologies
- ICT for Green Cars – prace nad pojazdem korzystającym wyłącznie z energii elektrycznej
- Energy-efficient Buildings – badania nad technologiami materiałów izolacyjnych, nad sposobami poprawy efektywności wykorzystania energii


d.    Obszar tematyczny Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies, m.in.:

- NMP 2010 – m.in. systemy wykrywania raka, materiały bioaktywne
- NMP EU-Mexico – badania we współpracy z partnerami z Meksyku
- NMP UE-United States – wspólne badania z partnerami z USA
- NMP for Small and Medium Enterprises – badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
- Sustainable automotive electrochemical storage – materiały, technologie i procesy związane z podaną tematyką


e.    Obszar tematyczny Energy:

- Energy 2010 – biopaliwa, energia wiatrowa i słoneczna, piece i kotły nowej generacji
- Energy EU-India – badania w obszarze Energia, we współpracy z partnerami z Indii
- Future and Emerging Technologies – badania dot. technologii przyszłości w branży energetycznej


f.    Obszar tematyczny Environment (including Climate Change):

- Environment 2010 – zmiany klimatyczne, emisja CO2, zmiany w hydrosferze, zakwaszenie, oceanów, zanieczyszczenie powietrza w nowoczesnych biurowcach

2.    3 konkursy w programie Ideas:

a.    ERC Starting Independent Researcher Grant:

- Physical Sciences and Engineering – konkurs z największym, spośród trzech, budżetem
- Life Sciences
- Social Sciences and Humanities

3.    Ponad 10 konkursów w programie Capacities, m.in.:


- Research Infrastructures – szczegółowe tematy w dziedzinach: inżynieria, środowisko, energia, nauki społeczne, matematyka i informatyka, analityka, fizyka, astronomia, fizyka nuklearna i cząsteczkowa
- Research for SMEs – badania, których wyniki są bezpośrednio wykorzystane przez przedsiębiorstwo
- Transnational cooperation of regional research-driven clusters
- Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU´s Convergence Regions and Outermost regions
- The role of universities in the process towards a knowledge-based society
- Supporting the coordination of national and regional policies and activities of Member States and Associated Countries in the field of international cooperation – Activity ERA-NETSzczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

Informacji udziela:
Adam Głuszuk – Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych. Tel.: 746 97 64, e-mail: a.gluszuk@pb.edu.pl