Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Nabór na staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach
 


Rozpoczął się nabór na staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach

Politechnika Białostocka rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Wzmocnienie potencjału kadr nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy w regionie”, który zakłada sfinansowanie 40 staży pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym Uczelni w przedsiębiorstwach naszego województwa w branżach m.in. takich jak: architektoniczna, mechaniczna,  informatyczna czy elektrotechniczna.
Przewiduje się, iż staże odbywać się będą w okresie od  marca 2010 r. do listopada 2011 r., a czas trwania stażu wynosi od jednego  do dwunastu miesięcy. Stażysta będzie otrzymywał dodatek stażowy rozliczany godzinowo oraz grant stażowy (na pokrycie m.in. kosztów podróży, zakwaterowania, kosztów ubezpieczenia). Projekt przewiduje ogólną liczbę 14 000 godzin staży oraz 4 600 godzin dla opiekuna stażysty. 
Wnioski o przyznanie stażu w ramach w/w projektu można składać  w okresie od 26 lutego do  10 marca br. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie kompletu dokumentów tj. wniosku o przyznanie stażu wraz z niezbędnymi załącznikami, zamieszczonymi na stronie internetowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii (www.citt.pb.edu.pl) w zakładce projekty.

Dokumenty należy złożyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej, ul Wiejska 45 A, pok. 14 B do 10 marca br. do godziny 15.30.

Szczegółowe zasady przyznawania staży określa Regulamin odbywania staży pracowników Politechniki Białostockiej w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego.

Realizacja projektu będzie również obejmowała przeszkolenie 40 osób ze społeczności akademickiej z zakresu zakładania działalności gospodarczej typu spin off  i spin out  w ramach 2 edycji bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń.  Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa konsultantów naukowych i biznesowych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Obsługi Projektu, mieszczącego się
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Więcej informacji w Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Ewelina Kozub – e.kozub@pb.edu.pl; tel.: (085) 746 93 39
Izabela Senderacka – i.senderacka@pb.edu.pl; tel.: (085) 746 97 33

kapitał ludzki