Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
III Szkoła Letnia Fundacji Rektorów Polskich dla osób koordynujących oraz nadzorujących projekty badawcze
 

Od przyszłej niedzieli do czwartku na Politechnice Białostockiej szkolić się będzie ponad 40 przedstawicieli uczelni z kilkudziesięciu miast Polski. Tematem szkolenia będą: źródła i sposoby korzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na badania naukowe, polityka Unii Europejskiej i polskiego rządu dot. finansowania nauki oraz zarządzanie projektami badawczymi.
Wśród prelegentów znaleźli się uznani specjaliści z instytucji polskich i europejskich, m.in. Jean-David Malo, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE, Jan Sadlak, Dyrektor Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO - CEPES, Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Organizatorem III Szkoły Letniej jest Fundacja Rektorów Polskich, od lat podejmująca inicjatywy służące inspirowaniu środowiska akademickiego do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w zarządzaniu szkolnictwem wyższym. III Szkoła Letnia przygotowana została specjalnie dla osób koordynujących oraz nadzorujących projekty badawcze. Jest ona organizowana przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE, Urzędu Patentowego RP, Fundacji MOST oraz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 15-19 lipca b.r. na terenie Politechniki Białostockiej, na Wydziale Zarządzania. Promotorem tego wydarzenia jest prof. Joanicjusz Nazarko, który jako Przewodniczący Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku chciał, by to prestiżowe przedsięwzięcie odbyło się w Białymstoku, co byłoby nobilitacją środowiska akademickiego naszego miasta. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, doceniając wagę środowiska, chętnie zgodził się, by to Białystok był gospodarzem tegorocznej edycji Szkoły.

W Szkole Letniej weźmie udział ponad 40 uczestników ze szkół wyższych z całej Polski, Prorektorzy ds. Nauki, Prorektorzy ds. Współpracy i Rozwoju, pełnomocnicy Rektorów, przewodniczący komisji senackich, pracownicy uczelni.

Tematyka Szkoły Letniej będzie koncentrowała się na wyzwaniach stojących przed nauką i szkolnictwem wyższym oraz sposobami na sprostanie wymaganiom Europejskiej Przestrzeni Badawczej, gdzie umiejętność pozyskiwania funduszy i zarządzanie projektami badawczymi są bardzo istotne. Uczestnicy Szkoły Letniej będą rozmawiali o: finansowaniu projektów badawczych z funduszy europejskich (m.in. poprzez 7. Program Ramowy), europejskich i amerykańskich doświadczeniach w transferze innowacji, badaniach patentowych, transferze technologii, Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wykłady, seminaria i dyskusje prowadzone będą przez wybitnych ekspertów oraz specjalistów-praktyków z Polski i Europy. Przewidziany jest też czas na wymianę doświadczeń i dyskusje. Z prezentacjami wystąpią m.in. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, Jean-David Malo z Komisji Europejskiej (Regions of Knowledge and Research Potential, EC), Jan Sadlak, Dyrektor Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO CEPES, Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jest to już trzecia edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu seminaryjno-szkoleniowego w ramach Programu Stałych Przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego z KRASP.

Inauguracja Szkoły odbędzie się 5 lipca b.r., w niedzielę, o godz. 16.00 na Uniwersytecie w Białymstoku. Wykład inauguracyjny pt. „Rola badań naukowych w szkolnictwie wyższym w Europie” wygłosi Jan Sadlak, Dyrektor Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO-CEPES.

  1 2